• e-mail: manager@jewa.cz

JEWA export - import s.r.o.

Společnost JEWA export-import s.r.o. vznikla na jaře roku 1995 a jejím hlavním cílem bylo využít odborné zkušenosti a znalosti společníků v oboru lesnictví. Nastartovali jsme spolupráci s vlastníky lesů, nabídli služby v oblasti těžby, přibližování, pěstování a ochrany lesa. Navázali jsme kontakty na Slovensku, Ukrajině, Bělorusku, Rumunsku, Rusku, Polsku a Makedonii, kde se nám dodnes daří nakupovat od státních lesů i soukromých vlastníků kulatinu, kterou dovážíme ke zpracování na vlastní pilu nebo k našim odběratelům. Současně s tím jsme uzavřeli kontrakty s novými partnery v Rakousku, Německu, Itálii a Maďarsku. V roce 2009 jsme navázali obchodní vztahy v USA, Panamě, Indii a v současné době úspěšně jednáme s dodavateli dřevní hmoty ze zemí bývalé Jugoslávie.

Naše přednosti

1
Rychlost a výborná komunikace
2
Pohodovost a přesnost
3
Solventnost
4
Stálice v oboru

EXPORT - IMPORT:

 • Bělorusko
 • Německo
 • Rusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Panama
 • Slovensko
 • Indie
 • Polsko
 • Srbsko
 • Itálie
 • Rakousko
 • Ukrajina
 • Maďarsko
 • Rumunsko
 • USA
 • Makedonie

Inovace

Společnost JEWA EXPORT – IMPORT s.r.o. v roce 2023 realizuje dotační projekt s názvem FVE pro JEWA EXPORT - IMPORT s. r. o. a registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004719.

Cílem projektu je instalace a spuštění fotovoltaické elektrárny (s akumulací) o celkovém výkonu 19,35 kWp. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení energetické a finanční náročnosti podnikatelské činnosti firmy JEWA EXPORT – IMPORT s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naši partneři

TOMI AUTOS LLC
ArcelorMittal Ostrava a.s.
JEWA s. r. o.