• e-mail: manager@jewa.cz

Kompletní lesnická činnost pro vlastníky lesů i obce

Pro vlastníky lesů i obce jsme připraveni nabídnout veškeré služby spojené s lesnictvím. Po těžbě a přiblížení dřevní hmoty jsme schopni provést úklid klestu, zalesnit holinu jehličnatými nebo listnatými sazenicemi. Následně provést ochranu kultury proti okusu, postavit oplocenku nebo zajistit porost proti loupání zvěří. Jsme nápomocni při vyřizování dotací a úzce spolupracujeme s lesními hospodáři a obory životního prostředí v příslušných oblastech.