• e-mail: manager@jewa.cz

Těžební činnost

V oblasti těžební činnosti jsme schopni nabídnout těžbu i přibližování veškerými lesnickými mechanizmy, které jsou k dispozici na trhu služeb, a to buď vlastními nebo subdodávkou. V roce 2004 jsme se podíleli na likvidaci následků kalamity ve Vysokých i Nízkých Tatrách a v roce 2007 větrné kalamity na Šumavě. V současnosti se pravidelně zúčastňujeme aukcí na nákup dřeva na stojato a úspěšně odbytujeme veškerou vytěženou hmotu.