• e-mail: manager@jewa.cz

O společnosti

Motto: Hodnota člověka se dá posuzovat také podle toho, kolik věcí dokáže dotáhnout do konce....

Založení společnosti a její počátky

Společnost JEWA export-import s.r.o. vznikla na jaře roku 1995 a jejím hlavním cílem bylo využít odborné zkušenosti a znalosti společníků v oboru lesnictví. Nastartovali jsme spolupráci s vlastníky lesů, nabídli služby v oblasti těžby, přibližování, pěstování a ochrany lesa. Navázali jsme kontakty na Slovensku, Ukrajině, Bělorusku, Rumunsku, Rusku, Polsku a Makedonii, kde se nám dodnes daří nakupovat od státních lesů i soukromých vlastníků kulatinu, kterou dovážíme ke zpracování na vlastní pilu nebo k našim odběratelům. Současně s tím jsme uzavřeli kontrakty s novými partnery v Rakousku, Německu, Itálii a Maďarsku.

Další expandování společnosti JEWA export - import

Naše firma se dokázala prosadit při výběru společností, které prováděly lesnickou činnost spojenou s výkupem dřevní hmoty, například při kalamitách ve Vysokých i Nízkých Tatrách v roce 2004 nebo při větrné kalamitě na Šumavě v roce 2007. V roce 2008 jsme expandovali na americký kontinent, a to do států Florida, Indiana a Missouri, kde se nám podařilo nakoupit kulatinu a dodat ji našim odběratelům. V roce 2011 jsme uzavřeli smlouvu na dodávky kulatiny z Panamy a začali jsme vyvážet dřevní hmotu do Indie. V současné době jednáme s novými dodavateli z Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory.

Při výkupu lesů i s pozemky, v rámci nákupu lesa v CHKO Beskydy, jsme odkoupili v roce 1998 dřevěnou chalupu pocházející z roku 1902, kterou jsme zrekonstruovali a dodnes ji využíváme a pronajímáme jako rekreační objekt.


Za celou dobu naší činnosti se nám podařilo koupit desítky hektarů lesní i nelesní půdy, kde úspěšně pěstujeme stromky určené pro vánoční prodej. V oblasti obnovy nových lesních porostů se snažíme klást důraz na zakládání listnatých celků, a to v rámci našich prací pro obecní a soukromé lesy. Dnes se můžeme pochlubit desítkami hektarů nově založených a zajištěných porostů.

Další činnosti společnosti

V roce 2007 jsme se podíleli na výstavbě sportovního areálu v Dobré, kde se nachází 4 tenisové kurty a další relaxační zařízení. V roce 2012 jsme dokončili výstavbu vinného sklepa s terasou, který je umístěn i s novými kancelářemi v objektu Sport Relax Clubu v Dobré u Frýdku-Místku.

V roce 2011 jsme začali ve spolupráci s firmou TEDOM distribuovat na trh kogenerační jednotky.

František Jelének - jednatel